Újonnan kinevezett vagy frissen felvett vezetknek!

 Hogyan lehet sokkal rövidebb id alatt sikeres és elismert  vezet?       

A nyero vezetoOlyan,  
akire hallgatnak beosztottjai, 
akit elismernek fnökei,
akit becsülnek vezettársai,
aki játszva oldja meg az elbukkanó problémákat,
és ráadásul jól teljesít, azaz
„hozza a számokat is”?

Egy új vezetben gyakran felmerül kérdések:

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
fiatal kzpvezet:

Kezdetben dekoncentrált voltam, majd abba is akartam hagyni az egészet. De az általad bemutatott módszer segített, és nem hittem volna, hogy ilyen jól sikerül megoldani a problémát.

 • Hogyan kezdjek el vezet lenni?
 • Az eddigi munkatársak elfogadnak fnöknek?
 • Nem kapok egyértelm utasításokat a felsvezetéstl!
 • A többi vezet egyenrangúnak tekint?
 • Hogyan végzem el a régi feladataimat a fnökség mellett?
 • „El kell adnom” a saját és részlegem teljesítményét?
 • Sürgsen meg kell ismerjem a mérszámokat, stratégiát, bels érdekviszonyokat, kapcsolatokat, kényszereket!

vagy

Vlemny - Szcs Tams vezeti coachrl
multinacionlis vllalati kzpvezet:

Nem felejtettem el, amit a múlt alkalommal megbeszéltünk és segített!!!

 • Elfogadnak-e fnöknek az új beosztottak?
 • Lesznek e "fúrások" a vezeti csapatban?
 • A különböz szint vezetk különböz eredményeket várnak el tlem?
 • Már a próbaid alatt „nagyot kell alkotni”!

Én sok, ma már befutott vezet útját egyengettem és mindíg büszekeséggel tölt el, ha ez sikereikrl értesülök. Az itt szerzett tapasztalatok alapján állítottam össze a „Gyorsan a csúcsra” új vezetknek szóló vezetfejleszt programot.

Nhny terlet, ahol egy
j vezet nehzsggel kzd:
 • hatékony idkezelés és delegálás
 • erpróbára késztet, de mégis teljesíthet célok kitzése
 • probléma megoldás, döntés hozás
 • hatásos visszacsatolás és motiválás
 • objektív kritériumok alapján végrehajtott teljesítményértékelés 
 • a csapattagok coach tipusú vezetésének elsajátítása
 • önmaguk fejlesztése
 • önbizalommal teli hozzászólás stresszes állapotban
 • prezentáció tartás
 • nyomás alatt is hatékony munka
 • konfliktus megoldás
 • hatékony megbeszélés
 • csoport szinergia létrehozása
 • beosztottak felvétele
 • munkatársak fejlesztése
 • a kiadott feladatok teljesítésének nyomkövetése
 • változás kezelés
 • a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása

A „Gyorsan a csúcsra” új vezetknek szóló program:

Az általában 3 – 6 hónapig tartó, 1 1/2 órás megbeszéléseken szem eltt tartva a távlati célokat megbeszéljük a mindennapi munka hatékonyságát akadályozó nehézségeket, lebontjuk az akadályokat és az új vezet megismeri azokat a fogásokat, amik szükségesek ahhoz, hogy kiváló vezet legyen. A találkozások srsége az idszak elején heti rendszeresség, az eredmények megjelenése után már 2 hetenkénti. A találkozások között rendszeres az email és a telefonkapcsolat. 

Mi kap a „Gyorsan a csúcsra” új vezetknek szóló programmal?

 • Világosabbak, érthetebbek lesznek a dolgok és jobb stratégiával tudja megvalósítani céljait
 • Kedvezbb és hatásosabb kapcsolatai lesznek munkatársaival, vezettársaival és fnökeivel
 • Sokkal jobban fog bízni döntéseiben és vezeti képességeiben
 • Sikeres és ambiciózus vezetnek fogják Önt elismerni

A kinevezés felmerülésétl számítva minél hamarabb elkezdjük a tanácsadást, annál gyorsabban lesz sikeres a vezet, annál kevesebb vezeti kudarcot kell megéljen és annál jobb lesz a kapcsolata régi munkatársaival, saját vezetivel! Félévente maximum 1 db „Gyorsan a csúcsra” program kezddik!

Erre a programra  10% árengedmény jár!
Ne feledkezzen el a 30 napos díjvisszafizetési garanciáról.*

Egyeztessen idpontot a „Gyorsan a csúcsra”
az új vezetket sikeressé tév
coaching programra
a +36 30 274 6550 telefonszámon!

* Részletes leírás a Díjak weboldalon

”Sikeres vltoztats” - MOST!
A ”Sikeres vltoztats” coaching konzultci kockzat nlkli.

Ha az els beszélgetés nem ízlése szerint való, sem folytatási, sem fizetési kötelezettsége nincs.
A helyszínt is Ön határozza meg: lehet akár az Ön irodája, akár nálam is. 

Már errl az els alkalomról is kézzelfogható eredményekkel fog távozni:


+ világosan, egyértelmen megfogalmazott, elérend célok,
+ létrehozunk egy tervet a célok megvalósításához,
+ felfedjük a célok elérését hátráltató bels akadályokat és korlátokat,
+ a konzultáció befejezésekor megújulva, energiával megtelve, sokkal motiváltabban fog dolgozni céljai megvalósításán.          A ”Sikeres változtatáskonzultációhoz küldjön emailt a  info@managerCoach.hu   
 
                                       címre NÉV és TELEFONSZÁM adatokkal! 

Javaslom, jelentkezzen hamar, mert a hetenkénti kockázat nélküli konzultációk száma max.10.   Emailjére 24-48 órán belül jelentkezünk és idpontot egyeztetünk!

 

 Szcs Tamás

manager coach, üzleti vezetk trénere
PBM Consulting
1117 Szerémi sor 12/B

info@managerCoach.hu


mobil telefon:
+36 30  274 6550

vissza a foldalraimpactforcoaches logo

Ugrs a kezdlapranbsp; Oldaltrkp